Sunday, 4 May 2014

Proses Mereka Cipta

Apakah tujuan pengubahsuaian dilakukan?

A    Menjadikan projek lebih ringan

B    Mendapatkan lukisan yang lebih cantik

C    Menepati fungsi projek

D    Memenuhi selera sendiri

No comments:

Post a Comment