Sunday, 4 May 2014

Medium Memasu

Pertumbuhan pokok hiasan yang kurang subur boleh diperbaiki keadaannya dengan menyediakan medium dan pasu baru untuk mendapatkan

I    cahaya matahari

II    pengudaraan akar   

III    nutrien

IV    air

A    I, II dan III

B    I, II dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

No comments:

Post a Comment