Sunday, 4 May 2014

Kadar Campuran Medium Memasu

Nyatakan kadar campuran medium memasu mengikut campuran J.I.P.

A.    3 bahagian tanah loam, 2 bahagian kapur, 1 bahagian pasir sungai

B.    3 bahagian bahan organik, 2 bahagian bahan organik, 3 bahagian kapur

C.    3 bahagian tanah loam, 2 bahagian bahan organik, 1 bahagian pasir sungai

D.    3 bahagian pasir sungai, 2 bahagian bahan organik, 1 bahagian tanah loam

No comments:

Post a Comment