Sunday, 4 May 2014

Fungsi Komponen - Perintang

Perintang di dalam sesebuah litar berfungsi untuk

I     mendapatkan susutan voltan

II    mendapatkan susutan arus

III  mengawal arus

IV  mengawal perintang

A   I dan II

B    I dan III                    

C   II dan III

D   III dan IV

No comments:

Post a Comment