Sunday, 4 May 2014

Fungsi Bahan Medium

Apakah fungsi bahan organik dalam campuran medium?

I    Untuk membaiki struktur medium

II    Sebagai sumber nutrien kepada tumbuhan

III    Untuk membaiki sistem saliran

IV    Untuk menyimpan air

A    I, II dan III   

B    I, III dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

No comments:

Post a Comment