Sunday, 4 May 2014

Fungsi Bahan Medium Memasu

•    Membolehkan air mudah meresap ke dalam medium.
•    Memperbaiki pengudaraan tanah.

 Antara berikut, yang manakah dapat mewujudkan keadaan di atas?

A    Merumput

B    Menggembur tanah   

C    Menyiram

D    Membaja

No comments:

Post a Comment