Sunday, 4 May 2014

Ciri-ciri Perintang Tetap Karbon

Pilih pernyataan yang betul mengenai perintang.

I    Perintang tetap daripada sejenis sahaja iaitu jenis karbon

II    Had terima ialah nilai rintangan yang minima dan maksima pada sesuatu perintang tetap

III    Disukat dalam unit ohm

IV    Kadar kuasa perintang menentukan ketahanan perintang terhadap haba

A    I, II dan III   

B    I, II dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

No comments:

Post a Comment