Sunday, 4 May 2014

Alat Pemadam Api - Keselamatan

Alat pemadam api hendaklah

A    disimpan di dalam almari dan dikunci

B.    diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai

C.    diletakkan di dalam bilik khas

D.     Diletakkan di luar bengkel sahaja

No comments:

Post a Comment