Sunday, 4 May 2014

Proses Mereka Cipta

Apakah tujuan pengubahsuaian dilakukan?

A    Menjadikan projek lebih ringan

B    Mendapatkan lukisan yang lebih cantik

C    Menepati fungsi projek

D    Memenuhi selera sendiri

Proses Mereka Cipta

Langkah pertama dalam proses mereka cipta adalah

A    mengenal pasti masalah

B    perancangan projek

C    lukisan projek

D    pemilihan projek

Fungsi Bahan Medium Memasu

•    Membolehkan air mudah meresap ke dalam medium.
•    Memperbaiki pengudaraan tanah.

 Antara berikut, yang manakah dapat mewujudkan keadaan di atas?

A    Merumput

B    Menggembur tanah   

C    Menyiram

D    Membaja

Langkah-Langkah Pemasuan Semula

•    Menggantikan pasu lama yang terlalu kecil.
•    Memudahkan pokok hiasan memperoleh nutrien dan air. 
 
Pernyataan di atas menerangkan tentang tujuan proses

A    memasu semula

B    menggembur tanah   

C    menyediakan medium memasu

D    mengubah

Penjagaan Tanaman

Antara berikut, yang manakah kerja penjagaan tanaman hiasan yang perlu dilakukan setelah pemasuan semula?

A    Merumput

B    Menggembur tanah   

C    Menyiram

D    Membaja

Fungsi Bahan Medium

Apakah fungsi bahan organik dalam campuran medium?

I    Untuk membaiki struktur medium

II    Sebagai sumber nutrien kepada tumbuhan

III    Untuk membaiki sistem saliran

IV    Untuk menyimpan air

A    I, II dan III   

B    I, III dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

Penjagaan Tanaman

Bekas menanam yang manakah memerlukan penyiraman yang lebih?

A    Tapak semaian   

B    Gentian   

C    Tanah liat

D    Plastik

Pemilihan Pasu

Pemilihan pasu berdasarkan faktor-faktor

I    ringan   

II    saiz pasu   

III    lubang saliran

IV    rekaan pasu

A    I, II dan III   

B    I, III dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

Kadar Campuran Medium Memasu

Nyatakan kadar campuran medium memasu mengikut campuran J.I.P.

A.    3 bahagian tanah loam, 2 bahagian kapur, 1 bahagian pasir sungai

B.    3 bahagian bahan organik, 2 bahagian bahan organik, 3 bahagian kapur

C.    3 bahagian tanah loam, 2 bahagian bahan organik, 1 bahagian pasir sungai

D.    3 bahagian pasir sungai, 2 bahagian bahan organik, 1 bahagian tanah loam

Memilih Pasu

Pasu tanaman hiasan perlu dibersihkan untuk

A    membuang tanah-tanih yang terlekat

B    mengimbangkan pasu

C    mencantikkan pasu

D    menjauhi penyakit

Medium Memasu - Pasir Sungai

Pasir sungai digunakan dalam campuran medium pemasuan semula untuk

A    menambahkan mineral dan medium

B    membaiki pengudaraan dan saliran medium

C    menambah nutrien dalam medium

D    meningkatkan haba dalam medium

Langkah-langkah Pemasuan Semula

Cahaya matahari diperlukan oleh pokok untuk

A    melakukan proses fotosintesis

B    membekalkan nutrien

C    melarutkan nutrien

D    memberi pengudaraan yang cukup

Medium Memasu

Pertumbuhan pokok hiasan yang kurang subur boleh diperbaiki keadaannya dengan menyediakan medium dan pasu baru untuk mendapatkan

I    cahaya matahari

II    pengudaraan akar   

III    nutrien

IV    air

A    I, II dan III

B    I, II dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

Langkah Memasu Semula

Mengapakah pokok perlu ditarik keluar bersama dengan medium?

A    Supaya pokok lebih cepat tumbuh

B    Supaya akar tidak rosak

C    Supaya pokok lebih sihat

D    Untuk menjimatkan medium

Ciri-ciri Perintang Tetap Karbon

Pilih pernyataan yang betul mengenai perintang.

I    Perintang tetap daripada sejenis sahaja iaitu jenis karbon

II    Had terima ialah nilai rintangan yang minima dan maksima pada sesuatu perintang tetap

III    Disukat dalam unit ohm

IV    Kadar kuasa perintang menentukan ketahanan perintang terhadap haba

A    I, II dan III   

B    I, II dan IV   

C    II, III dan IV

D    I, II, III dan IV

Fungsi Kapasitor

Antara berikut, fungsi utama kapasitor adalah untuk

A    menyimpan cas-cas elektrik

B    memancarkan cahaya

C    membekalkan cas-cas elektrik

D    menguatkan arus

Alat Pemadam Api - Keselamatan

Alat pemadam api hendaklah

A    disimpan di dalam almari dan dikunci

B.    diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai

C.    diletakkan di dalam bilik khas

D.     Diletakkan di luar bengkel sahaja

Fungsi Komponen - Kapasitor dan Transistor

Komponen yang mengawal kadar kekerlipan dalam litar projek pengelip ialah

A    perintang dan kapasitor

B    perintang dan transistor

C    transistor dan kapasitor

D    perintang dan LED

Penyambungan LED

Apabila LED disambung terus kepada satu bateri 9.0V, LED akan

A    terbakar

B    menyala dengan malap   

C    menyala dengan terang

D    tidak menyala

Lukisan Skematik - Definisi

Lukisan skematik menggambarkan

I    cara penyambungan sesuatu projek

II    kedudukan komponen-komponen

III    panduan semasa pemasangan projek

IV    jumlah dan jenis komponen yang digunakan

A    I dan II

B    I dan III   

C    II dan III

D    III dan IV

Unit Pengukuran Kapasitor

Unit asas bagi bacaan kapasitor ialah
A    farad   

B    volt   

C    ohm

D    ampere

Tanaman Hiasan - Faktor pemasuan semula


Nyatakan tanda yang menunjukkan pemasuan semula perlu dilakukan.

A.     Tumbuhan tidak berbunga lagi

B.     Tumbuhan terlalu besar dalam pasu sedia ada

C.     Tumbuhan bersaing dengan rumput rampai dalam pasu

D.     Tumbuhan mengeluarkan banyak dahan-dahan sisi

Minuman Menyegarkan - Fungsi


 Minuman yang menyegarkan ialah minuman yang _____ .

A.     membantu tumbesaran badan kita

B.     menghilangkan dahaga

C.     mengandungi tannin dan kafien

D.     mengandungi nilai makanan yang tinggi

Memasang Komponen - Transistor


Komponen ini mempunyai tiga tamatan dan perlu dipasang mengikut kaki yang betul.

Apakah komponen tersebut?

A   Kapasitor                   

B    Perintang 


C    Transistor                   

D    LED